Banbeskrivning inför vad som komma skall 5 januari 2019

Banbeskrivning inför vad som komma skall 5 januari 2019

Banan går från det att starten gått på Bruksvallarna Skidstadion raka vägen upp till skidtunneln som går under Vallarvägen och viker sedan vänster direkt upp på 4-motionspåret norrut mot Ramundberget. Första backen bjuder på en fin slakmota och man får användning av fästvallan direkt om man inte väljer att åka ovallat. Vidare sedan på 4-motionspåret väntar ca 7km av böljande terräng med en tuff stigning på mitten men även långa sträckor av enbart stakåkning också. När man sedan närmar sig Ramundberget svänger man där in på elljusspåret och får en fin backe som skall forceras. Från elljusbanan sen viker man av till höger innan man kommer ner till bron och åker vidare norrut, mot Klinken ca 1km för att sedan svänga till vänster och vika tillbaks ner mot Ramundberget igen.…
Läs mer